• 4 הרצאות: ביקורת גבולות + נעים מאוד + איך להתחיל עם לקוח (מבוכים ודרקונים) + סטוריטלינג בתקשורת עם לקוחות צפייה מהירה
  • הרצאה נעים מאוד צפייה מהירה
  • הרצאה סטוריטלינג צפייה מהירה
  • חבילת הרצאות – ביקורת גבולות + נעים מאוד + איך להתחיל עם לקוח (מבוכים ודרקונים) צפייה מהירה
  • חבילת הרצאות – נעים מאוד ואיך להתחיל עם לקוח (מבוכים ודרקונים) צפייה מהירה