• תעשי לי מחיר – שיעור 2 – הצעת מחיר צפייה מהירה
  • תעשי לי מחיר – שיעור 6 – משא ומתן צפייה מהירה
  • תעשי לי מחיר – שיעור 7 – גבייה צפייה מהירה
  • תעשי לי מחיר – שיעור 8 – חחח צפייה מהירה
  • תעשי לי מחיר – שיעור 9 – עליית מחירים צפייה מהירה