• תעשי לי מחיר – שיעור 2 – הצעת מחירצפייה מהירה
  • תעשי לי מחיר – שיעור 6 – משא ומתןצפייה מהירה
  • תעשי לי מחיר – שיעור 7 – גבייהצפייה מהירה
  • תעשי לי מחיר – שיעור 8 – חחחצפייה מהירה
  • תעשי לי מחיר – שיעור 9 – עליית מחיריםצפייה מהירה